21 липня обирай!
громадсько-політична платформа
надії савченко

Концепція зміни політичної системи України

Перепис населення в Україні.

Востаннє проводився в 2001р.:
– Загальна кількість наявного населення України, за даними Всеукраїнського перепису населення, становила 48 млн. 457 тис. осіб.
– Кількість міського населення, за результатами Всеукраїнського перепису, становила 32 млн. 574 тис осіб, або 67,2%, сільського – 15 млн. 883 тис. осіб, або 32,8%.
– Кількість чоловіків становила 22 млн. 441 тис. осіб, або 46,3%, жінок – 26 млн. 16 тис. осіб, або 53,7% (наявне населення).
– За роки, що минули після перепису населення 1989 року, кількість міст в Україні збільшилась на 20 і на дату Всеукраїнського перепису населення становила 454 одиниці. 9 міст налічували понад півмільйона мешканців, у столиці України м. Києві кількість мешканців становила більше 2,6 мільйона.
– Загальна кількість постійного населення України станом на 5 грудня 2001 року складала 48 млн. 241 тис. осіб, в тому числі чоловіки – 22 млн. 316 тис. осіб, або 46,3%, жінки – 25 млн. 925 тис. осіб, або 53,7%; міське населення – 32 млн. 291 тис. осіб, або 66,9%, сільське – 15 млн. 950 тис. осіб, або 33,1%.
– Кількість працездатного населення становила 58%
– Особливістю національного складу населення України є його багатонаціональність. За даними Всеукраїнського перепису населення на території країни проживали представники понад 130 національностей і народностей.
Враховуючи не визнану війну на території Східної частини України, те що за 16 років демографічна, економічна, політична ситуації в країні значно погіршилися, для визначення реальних даних для проведення будь-яких аналітичних, фінансово-економічних, планових тощо розрахунків необхідно провести новий перепис населення України.

Паспортизація населених пунктів

Для реального економічного розвитку держави, громади на місцевому рівні повинні володіти актуальною інформацією щодо наявного майна, ресурсів. Для цього необхідно провести загальнодержавну паспортизацію всіх, без винятку, населених пунктів. Необхідно здійснити інвентаризацію:
природних ресурсів;
зокрема, земель сільсько-господарського та земель іншого призначення;
наявності виробничих потужностей;
комунальної власності (нерухомості).

Також паспортизація включає в себе:
кількість населення в межах громади (демографічна аналітика)
визначення та закріплення територіальних меж в натурі;
фінансово – економічні можливості громади (наявні та в перспективі).

Зміна адміністративного устрою України конституційним шляхом

Згідно ст. 5 Конституції України – Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 5 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 6-рп/2005 від 05.10.2005, № 6-рп/2008 від 16.04.2008}
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Згідно: Розділ IX Територіальний устрій України Стаття 132: «Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій».
Згідно статті 133: «Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села». {Офіційне тлумачення частини першої статті 133 див. в  Рішенні Конституційного Суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001}
До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України. {Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 133 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003, № 9-рп/2005 від 13.10.2005}

Проте, за 26 років незалежності України, зокрема в період з 1998-2018 рр, стає зрозумілим те, що даний адміністративний та суспільно-політичний устрій не є ефективним і таким, що задовольняє національні та історичні інтереси та потреби українського народу.
Пропонується принципово нова для України модель адміністративного та суспільно-політичного устрою, що базуватиметься на економічному принципі об’єднання громад, враховуватиме інтереси та потреби українського народу та знівелює корупційні складові при розподілі національних благ, прав та обов’язків між суспільством та державою.

Пропонується відмовитись від звичної вертикальної моделі побудови держави:- область – район місто/селище/село,
діяльність яких здійснюється в межах відповідних рад, поділених на ланки:
сільська (селищна/міська)-районна-обласна-Верховна рада.
І замінити її новою моделлю держаного устрою:
Рада громади – Верховна Рада

Враховуючи ментальність та історичну схильність українців до індивідуалізму, хуторянського типу самоврядування і життєдіяльності, пропонується модель поділу в середині держави на адміністративні одиниці – ОБ’ЄДНАНІ ГРОМАДИ, які шляхом представництва в органі місцевого самоврядування (РАДА ГРОМАДИ), від кожного населеного пункту, здійснюватимуть управління такою територіально-адміністративною одиницею.
Варто наголосити, що запропонована модель адміністративного устрою виписана в межах Ст. 2 та Ст. 5 діючої Конституції України, а саме: Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Україна є республікою, та не має жодних ознак федералізації.
Здійснення адміністративного поділу згідно даної моделі відбувається за економічним принципом та по теоретичному принципу існуючої системи розподілу на виборчі округи. Проте необхідно зазначити, що законодавчо закріплені виборчі округи є не ефективними та нерідко створювались для підтасовування результатів на виборах до Верховної Ради впродовж всього періоду незалежності України. Тому беремо за основу лише теоретичну складову даного поділу:
Кількість адміністративних одиниць буде залежати від реального демографічного стану (кількості населення України та реальної кількості виборців) і можлива в межах 200 – 250 одиниць. Тобто в межах однієї територіальної одиниці має проживати виборців в межах 120 -150 тис. чол.
Кількість населених пунктів, що входитимуть до складу адміністративної одиниці не є обмежена чи/або фіксована, а формується по принципу кількості виборців та економічної доцільності.
Кількісний склад Ради Громади адміністративної одиниці залежить від кількісного складу населених пунктів, що до нього входять, і затверджується та регулюється місцевим референдумом. Але не більше ніж один делегат (депутат) на 4 тис. виборців і не менше ніж один делегат (депутат) від одного населеного пункту (в разі, якщо кількість виборців становить менше 4 тис. чол.).

Виборча система

Проведення виборів до Верховної Ради та Ради громади

Існуюче виборче законодавство не відповідає потребам українського суспільства і інтересам громад на місцях.
При запропонованій моделі державного устрою необхідна абсолютно нова система виборчого законодавства.
Враховуючи, що адміністративний устрій формується в системі Рада громади – Верховна Рада, вибори до органів місцевого самоврядування та вищого законодавчого органу проводяться за принципово новим підходом. Згідно діючої Конституції, на основі головних критеріїв кандидата на виборчі посади: вік (повноліття), громадянство, період приживання на території держави тощо.

Політичні партії втрачають виняткову суб’єктність в політичній системі і не є одноосібними учасниками виборчих процесів; а приналежність кандидата на виборчу посаду чи представництво в місцевих органах самоврядування та Верховній Раді до тієї чи іншої політичної партії – не впливає на виборчий процес.

Вибори до Верховної Ради України:
Перші вибори представників громад адміністративних одиниць проводяться одночасно в межах всієї країни. Наступні вибори відбуваються залежно від потреб громади адміністративної одиниці і не є загальнодержавними. Вибори до парламенту проходять в два етапи і є прямими (виборці безпосередньо обирають своїх представників).
Перший етап виборів в межах адміністративної одиниці відбувається за принципом «пра́ймеріз»:
Кандидати в депутати впродовж року беруть участь в попередніх виборах. Перемагають кандидати, які набрали не менше 20% від загальної кількості виборців, що взяли участь у попередньому голосуванні, при умові, що проголосувало не менше 51% від загальної кількості виборців в межах адміністративної одиниці. Такі кандидати проходять до другого етапу виборів.
Другий етап виборів: виборці в межах адміністративної одиниці обирають одного з кандидатів.

Вибори до органів місцевого самоврядування – Ради громади:
Рада громади формується з делегованих представників від кожного населеного пункту, що входять до складу адміністративної одиниці. Кількість представників в Раді громади залежить в кількості населених пунктів та виборців, що проживають в їх межах.
Перший етап виборів в межах адміністративної одиниці відбувається за принципом «пра́ймеріз»:
Кандидати в депутати протягом року беруть участь в попередніх виборах. Перемагають кандидати, які набрали не менше 20% від загальної кількості виборців, що взяли участь у попередньому голосуванні, при умові, що проголосувало не менше 51% від загальної кількості виборців в межах населеного пункту. Такі кандидати проходять до другого етапу виборів.
Другий етап виборів: виборці в межах населеного пункту обирають одного з кандидатів і делегують йому право представництва в Раді громади.
Якщо впродовж одного року з парламенту відкликається 25% і більше зі складу Верховної Ради – такий парламент визнається неправомочним і розпускається рішенням Президента.

Передвиборча програма кандидата на виборчу посаду – «суспільний договір».
Кандидат в депутати до Верховної ради та Ради громади представляє на першому етапі виборів (попередні вибори) свою програму розвитку та діяльності адміністративної одиниці чи населеного пункту відповідно.
Обираючи конкретного кандидата в депутати виборці затверджують запропоновану ним програму. Тобто виборці укладають з обраним представником суспільний договір у вигляді програми, яка є, з моменту обрання, юридичним документом і реєструється в ЦВК та виборчому органі влади – ВР чи Рада громади, відповідно.
Депутат діє в межах програми і будь які зміни в програму вносяться шляхом референдуму в межах адміністративної одиниці чи населеного пункту відповідно.
Порушення програми є основною підставою для відкликання депутата.

Відкликання з виборчих посад
Без механізму відкликання з виборчих посад всі зміни та реформи не матимуть необхідного стратегічного результату.

Якщо депутат від адміністративної одиниці у Верховній Раді порушує норми і пункти суспільного договору (програми), що був укладений ним з громадою в момент його обрання – починається процес відкликання такого депутата.

Процедура відкликання:
1. Ініціативна група громади (склад та кількість такої групи не регулюється жодним органом влади чи/або нормативним документом) реєструє заяву в Раді громади про недовіру. Дана заява вноситься в реєстр петицій на рівні адміністративної одиниці для голосування. В разі набрання не менше 5% від загальної кількості виборців в межах відповідної територіальної одиниці впродовж одного місяця є обов’язковою підставою для початку процесу відкликання.
2. Рада громади впродовж трьох календарних днів скликає позачергове засідання на якому в обов’язковому порядку затверджує звернення до ЦВК про оголошення початку процедури недовіри.
3. Після отримання відповідних документів (рішення Ради громади адміністративної одиниці про оголошення недовіри представнику в Парламенті, копії заяви та підписів виборців, акт (складений на підставі заяви громади) затверджений Радою громади про порушення пунктів суспільного договору (програми), протягом п’яти днів ЦВК ініціює перевірку:
Звернення до Генеральної прокуратури (стосовно перевірки діяльності депутата); в генеральній прокуратурі в день отримання відповідного звернення розпочинається процес перевірки, який не може тривати більше 21 календарного дня.
Звернення до апарату Верховної Ради щодо роз’яснення стосовно виконання пунктів затвердженого суспільного договору (програми) депутатом від адміністративної одиниці (за результатами відкритого прямого голосування та розшифровки стенограм засідань), поданих законопроектів до комітетів, співавторства законів тощо.
4. Безпосередньо в день отримання відповідного звернення апаратом Верховної ради, розпочинається процес перевірки, який не може тривати більше 21 календарного дня.
5. Загальний термін перевірки триває не більше 30-ти календарних днів з моменту її призначення. По завершенню перевірки ЦВК надає в Раду громади, що ініціювала перевірку Висновок.
6. Впродовж трьох днів з моменту отримання від ЦВК Висновку Рада громади має провести засідання на якому його буде розглянуто і прийнято рішення:
7. У разі відсутності порушень суспільного договору (програми) призначається дата, час та місце проведення позачергового звіту депутата, який має відбутися не пізніше ніж за десять днів з моменту отримання Висновку ЦВК.
8. У разі наявності порушень суспільного договору (програми) – призначається місцевий референдум щодо відкликання депутата.
9. Залежно від результатів референдуму або оголошуються нові вибори делегата у Верховну раду, або він продовжує представляти громаду в Парламенті.
10. У разі, якщо громадою адміністративної одиниці буде повторно ініційовано відкликання депутата Верховної Ради, Рада громади по такому ж механізму ініціює перевірку в ЦВК, але не залежно від її результату призначає нові вибори до Верховної Ради.
11. Дата початку першого етапу виборів призначається з урахуванням термінів отримання Висновку про перевірку від ЦВК. У разі, якщо результат перевірки ЦВК депутата буде позитивним (тобто порушень не виявлено) цей депутат отримує право брати участь у виборчому процесі на загальних правах.

Відповідальність за об’єктивність та законність рішення покладено на голову ЦВК персонально

Оскільки громада адміністративної одиниці не може повноцінно функціонувати без представництва своїх інтересів у вищому законодавчому органі – Верховній Раді призначається тимчасово виконуючий обов’язки делегата (депутата) від адміністративної одиниці. Виконує ці обов’язки особа, що за результатами на останніх виборах зайняла друге місце.
Дана особа автоматично наділяється повноваженнями в.о. делегата і виконує попередньо укладений і затверджений в ЦВК і Парламенті суспільний договір між громадою адміністративної одиниці і попереднім депутатом. Також в. о. депутата в Парламенті має право участі у виборах в межах територіальної одиниці, яку представляє на даний момент на загальних засадах.

Такий виборчий принцип представників громади у Верховній Раді є аналогічним і для інших виборчих посад. А це означає, що все це стосується також:
1. Депутатів Ради адміністративної одиниці.
2. Виборчими (а значить публічними) посадами стають також Голова Поліції, Голова суду, Головний прокурор адміністративної одиниці.
Мешканці отримують безпосередній вплив не лише на своїх депутатів, а й на три ключові посади, що представляють функції держави в межах їх адміністративної одиниці.

Система референдумів

Згідно чинного законодавства в Україні є декілька видів референдумів: загальнодержавний та місцевий. Згідно Розділу III ст 69: «народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії».
В Україні востаннє всеукраїнський референдум проводився у 2000 році. До теперішнього часу результат референдуму (зокрема волевиявлення людей щодо зняття депутатської недоторканості, зменшення депутатів ВР із 450 до 300, запровадження двопалатного парламенту) не виконано.
Згідно чинного законодавства, також місцеві громади мають право на місцевий референдум. Фактично ж не існує юридичного документу, який описує механізм його проведення.
Згідно нового адміністративного устрою, описаного в нашій концепції, передбачається безпосередня участь громадян у вирішенні загальнодержавних та місцевих питань шляхом прямого голосування.
До загальнодержавних належать питання: перерозподілу національного надбання; стратегічні; екологічні; питання внесення змін до ключових законів держави; напрямок стратегічного розвитку тощо. Перелік питань закріплюється конституційно.
До питань, що розглядаються на місцевих референдумах в адміністративних одиницях безпосередньо, належать: внутрішньо – фінансові питання (розподіл/перерозподіл коштів в т. ч. залишкових) місцевого бюджету; питання економічного, соціального, культурного розвитку, містобудування та урбаністики адміністративної одиниці тощо.
В жодному разі до питань, які вирішуються адміністративною одиницею, не можуть належати питання територіальної цілісності держави, оборони, міжнародних відносин, національних символів.
Загальнодержавні референдуми призначаються Вищим законодавчим органом – на даному етапі це Верховна Рада, залежно від потреби, але не рідше одного разу на рік.
Референдуми в адміністративних одиницях призначаються без обмежень, залежно від потреби громади. Ініціювати місцеві референдуми мають право як мешканці, так і Рада адміністративної одиниці.

Механізм проведення волевиявлення громадян 

Україна взяла напрямок євроінтеграції, але це не означає, що «все європейське» абсолютно і точно підходить для нашої держави. Втім українцям близькі європейські цінності, на засадах яких будується високорозвинена, справедлива європейська цивілізація. Одним із таких елементів демократії, що необхідні Україні, є чесні і прозорі вибори.
Враховуючи запровадження «безвізового» режиму України і ЄС, доцільно буде розпочати загальнодержавну програму з видачі всім громадянам України, без винятку, біометричних паспортів за кошт державного бюджету. Тобто кожен громадянин України повинен впродовж визначеного терміну (1 рік) отримати у відповідних центрах біометричний паспорт, який ідентифікуватиме його.
Впродовж року (період видачі біометричних паспортів) всі населенні пункти кожної адміністративної одиниці забезпечуються інтернетом та необхідним обладнанням – терміналами – для здійснення волевиявлення громадян. Термінали, які дозволять голосувати громадянам безпосередньо відбитком пальця, розташовуються в будівлях державних установ у всіх населених пунктах, залежно від кількості виборців. (Електронне голосування – не ноу-хау. Успішний приклад – Естонія, теж, до речі, пострадянська країна). Таким чином прибирається одна з основних складових фальсифікацій виборів – дільничні та територіальні/окружні виборчі комісії (ДВК, ТВК, ОВК). Більше не потрібні друковані бюлетені та усувається «людський» фактор. Дані по волевиявленню кожного громадянина автоматично і без затримки надсилаються до серверу ЦВК і вносяться в програму онлайн голосування, результати якого оприлюднюються одразу по закінченню часу на волевиявлення.
Механізм проведення місцевого та загальнодержавного референдумів

1. Загальнодержавний референдум:

Для того, аби кожен громадянин міг ознайомитись з суттю питань, кожен пункт загальнодержавного референдуму обговорюється мінімум два, але максимум три місяці.
Всі питання загальнодержавного референдуму виносяться на обговорення шляхом організації інформаційної кампанії на загальнодержавному рівні за рахунок загальнодержавного бюджету.
Визначається період голосування та озвучуються дати (з метою зручності та забезпечення максимальної явки громадян для голосування виділяється три дні; години доби: з 08.00 до 21.00.)
Громадяни по питаннях загальнодержавного референдум мають право проголосувати на території будь-якої адміністративної одиниці.

2. Місцевий референдум

Питання, що голосуються на місцевому референдумі, обговорюються впродовж 1 місяця.
Місцевий референдум (інформаційна кампанія тощо) фінансуються з місцевих бюджетів адміністративних одиниць
Для голосування питань місцевого референдуму виділяється два дні, години доби з 08.00 до 21.00.
По питаннях місцевого референдуму громадяни мають голосувати в межах адміністративної одиниці.
Ініціювати місцевий референдум має право як Рада громади, так і мешканець/група мешканців адміністративної одиниці за аналогічним механізмом ініціювання відкликання з виборчих посад, що описаний вище.

У разі, якщо громадянин на момент проведення референдуму планує знаходитися за межами держави (загальнодержавний референдум) або за межами адміністративної одиниці, він повинен попередньо занести таку інформацію до бази даних через термінал для проведення голосування.

Голосування за делегатів до Вищого законодавчого органу (ВР) здійснюється громадянами в межах країни/або представництвах/консульствах на території інших країн відповідно. Обрання депутатів, голів суду, головного прокурора, голови поліції (тобто виборчих посад) в межах адміністративної одиниці здійснюється виключно в межах адміністративної одиниці.

У разі, якщо громадянин систематично (не менше трьох разів) не приймає участі у голосуванні, попередньо не вносивши такі дані до бази даних виборчої системи, він автоматично позбавляється права приймати участь у відповідних виборах терміном 6 (шість) місяців.

Залежно від того, в виборах якого рівня громадянин впродовж певного періоду часу не приймає участі — його тимчасово (від шести місяців до року), позбавляють виборчого права саме в таких виборах. Тобто, якщо громадянин систематично ігнорує загальнодержавний референдум – він позбавляється права приймати участь на півроку в загальнодержавному референдумі. Місцевий референдум – аналогічно. Вибори до рад та вибори трьох ключових посад – аналогічно.

Бюджет

Адміністративні одиниці формують свій місцевий бюджет за рахунок податків, платежів і зборів, які сплачують юридичні та фізичні особи не залежно від форми власності.
Загальнодержавний бюджет формується за рахунок фіксованої суми надходжень з місцевих бюджетів адміністративних одиниць, надходжень від експортно-імпортних операцій державного сектору, державних підприємств, тощо – для забезпечення виконання державою своїх функцій.

Кабінет Міністрів

Враховуючи, що політичні партії втрачають вийняткову суб’єктність в політичній системі, Кабінет Міністрів автоматично перестає формуватися за квотним принципом.
Кабінет міністрів призначається рішенням парламенту за поданням спеціалізованої кадрової комісії. Кандидати на пост прем’єр — міністра та голів міністерств проходять спеціалізований відкритий конкурс і мають відповідати визначеним критеріям.
Кабінет міністрів більше не є розпорядником коштів загальнодержавного бюджету. Міністерствами розробляються програми розвитку адміністративних одиниць з урахуванням загальнодержавної стратегії розвитку які затверджуються парламентом

Судова, правоохоронна системи, прокуратура.

Судова система України — дворівнева. Згідно нового адміністративного устрою суди в Україні поділяються на, умовно, “загальний” та “вищий”. Загальні суди діють в межах кожної адміністративної одиниці. Голова такого суду обирається шляхом прямих виборів в межах адміністративної одиниці і може бути відкликаний на вимогу громади згідно вищеописаного механізму відкликання депутатів (аналогічно відкликання з виборчих посад). Судді загальних судів призначаються кадровою комісією згідно вимог до посади. Запроваджується суд присяжних (присяжні будуть зобов’язані пройти спеціальне навчання).

Вищий суд — це вища судова інстанція (Конституційний, Апеляційний суди). До компетенції Апеляційного суду належать питання адміністративного, цивільного, кримінального, господарського напрямків. Судді всіх судів працюють за відповідними напрямками.

Правоохоронна система поділяється на національну та “адміністративну” складову (в межах конкретних адміністративних одиниць). Голову поліції в межах адміністративних одиниць обирають шляхом виборів із можливістю застосування вищеописаного механізму відкликання з виборчої посади. Правоохоронні органи національного масштабу призначаються парламентом згідно подання міністра відповідного міністерства.

Прокуратура також функціонує з у рахуванням зміненого адміністративного та суспільно-політичного устрою. Прокурорів в межах адміністративних одиниць обирають шляхом виборів із можливістю застосування механізму відкликання. Прокурор національної прокуратури призначається парламентом за поданням Президента.

Керівники національних органів влади несуть персональну відповідальність (як адміністративну, так і кримінальну) за діяльність на посаді осіб, яких пропонували на затвердження парламенту, призначали особистим наказом та таких, що знаходяться в прямому підпорядкуванні.
Ця норма закріплюється на законодавчому рівні.

Соціальна сфера. Освіта. Наука. Культура.

Відповідні профільні міністерства розробляють, а парламент затверджує загальнонаціональні програми діяльності та розвитку відповідно до стратегічного плану держави, що є обов’язковими до виконання в межах всіх, без винятку, адміністративних одиниць. Додаткові програми можуть бути запроваджені в межах адміністративних одиниць Радою громади за умови дотримання Конституції.