Я нiколи не захищаюся, коли нападають на мене‎ особисто, оскiльки нападають завжди слабшi за мене, – Надія Савченко

Я нiколи не захищаюся, коли нападають на мене‎ особисто, оскiльки нападають завжди слабшi за мене.

Але я захищаю Україну, коли на неï нападає‎ ворог!
Захищаю слабшого, коли на нього нападає сильнiший!
I захищаю правду, коли бачу несправедливiсть!

Звернення до всiх тих боягузливих виродкiв, якi звикли чорнити справжнiх героïв!
Для вас, тих хто сам побоявся йти на смерть заради захисту України, героï добрi тiльки, коли мертвi!?
Ви, через свою малодушнiсть, не можете витримати,‎ коли хтось iнший смiливiший i сильнiший за вас!
Ви лижете чобіт привладним i не можете зрозумiти того, що не всi такi продажнi, як ви!
Героï України не злякалися полону ворога, i внутрiшнiх ворогiв України ‎терпiти не стануть!

Вас обурило, що хлопцi вирвавшись з полону, та ïх родичi не посмiхалися‎ Порошенку, Геращенко, Луценко i ще всiм тим, хто захотiв на них попiаритись та прийшов повитрiщатись?!

А з якого доброго дива вони повиннi посмiхатися тим, хто мiг ïх визволити набагато ранiще, але не хотiв для цього нiчого робити?! Тим,‎ хто своïм безтолковим, бездарним командуванням послав на смерть ïхнiх побратимiв в Iловайський, Дебальцевський котли, на Савур Могилу?!!

Пiсля полону хочеться посмiхнутися i обiйняти тiльки рiдни‎х людей, подякувати за ïх страждання, за ïх боротьбу, подякувати добрим людям, що в тiй важкiй боротьбi допомогли. Але аж нiяк не полiтикам i ïх продажним вшивим посiпакам!

Тому уймiться шавки поганi i позакривайте своï чорнi роти! Не пройшовши того важкого шляху вiйни й полону, нiчим не допомiгши родичам в боротьбi, ви не маєте права судити!

Нас вiльними стає‎ дедалi бiльше i ми будемо говорити правду без страху! Ми будемо й надалi робити все, щоб звiльнити тих, хто ще залишився в полонi!

Щиро рада за всiх, хто здобув ВОЛЮ!
Вiрю, що ВОЛЯ якнайшвидше буде i в тих, хто зараз залишається в полонi та ув’язненi в РФ!
Н.С.
(Фото з крайньої зустрічі з хлопцями в полоні. На жаль, троє з них ще й досі там.)